Семинар за документиране и опазване на местното нематериално културно наследство в Румъния

Приготвяне на меденки в Словения
08/06/2021
Интервю с Н.Пр. г-н Анжей Франгеш, посланик на Република Словения в Република България
21/06/2021
Семинар за документиране и опазване на местното нематериално културно наследство в Румъния
UNESCommunity

 

Семинарът „UNESCOmunity“ е посветен на документирането и опазването на местното нематериално културно наследство в Румъния. Организира се от Департамента по етнология на Румънската академия в Яши и Националната комисия за опазване на нематериалното културно наследство към Министерство на културата на Румъния, с любезната подкрепа на Регионален център София-ЮНЕСКО. Целта е да се засили капацитета на местно ниво за прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство в Румъния и на румънския Закон за опазване на нематериалното културно наследство №. 26/2008.

Първата основна дейност на семинара е да предостави обща информация в областта на НКН като теоретична рамка, специализирана терминология, международно и национално законодателство, приоритети и стратегии на Румъния в областта на НКН, отговорни институции, добри практики, налични програми и проекти, библиография. Втората цел е да се насърчи инвентаризацията с активното участие на местните общности. Участниците ще бъдат обучени да могат да идентифицират, документират, популяризират и защитят местно НКН и да подготвят технически документи за Министерството на културата и Националната комисия за опазване на нематериалното културно наследство за вписване на локално НКН в Националния регистър. Дългосрочната цел на проекта е изграждането на специализирана мрежа от ключови лица, представляващи местните общности.

Семинарът ще се проведе на 17-18 юни и 28-29 юни 2021 г. онлайн.

Picture: Căluș Ritual from Bârla – county of Argeș. Photo by Georgiana Vlahbei, 2015 (element inscribed on the RL by Romania in 2008).