Фотоизложбата „Пътешествие из живите традиции“ гостува в Несебър