Tъкане на килими в Пирот

Фотоконкурс на тема „Рибарските практики по Българското Черноморие“
13/07/2021
Наздравиците (zdravice, počašnice, nazdravice)
16/09/2021
Tъкане на килими в Пирот
Област: Традиционни занаяти
Елемент, вписан в Националния регистър на нематериалното културно наследство на Република Сърбия

 

 

Умението за тъкане на килими се е развило като част от културното наследство в сферата на занаятчийските знания и умения на женската половина от населението в област Пирот, Югоизточна Сърбия. Килимите се изработват в различни размери от чиста вълна с рунически мотиви и шарки, като изглеждат еднакво откъм лицето и опакото. Преобладаващият цвят е червен, в различни отсенки. В типичния случай килимите се използват за постилане на пода, но и като покривки за легло, маса или пейка, за окачване на стената, като завеси и дори за изработване на торби и пояси.

Килимарството в Пирот се отличава със своите изключителни качества като техника на тъкане, орнаментация и колорит. Най-ранните писмени свидетелства за това традиционно тъкаческо умение датират от 18 век, а през цялото времетраене на 19 век могат да се открият ярки описания на пиротското килимарство като добре развит местен поминък на изработване на гъстотъкани текстилни произведения от фина вълна, украсени с орнаменти в различни форми и цветове.

Килимарството е традиционен за Пирот занаят, при който се използва вертикален стан и техника на тъкане, характерна за изработването на гоблени. Произвеждат се вълнени килими, украсени с разнообразни геометрични, растителни и други фигурални орнаменти, подредени в централната част („полето“) на килима и заобиколени от система от бордюри. При по-старите килими орнаментите са по-дребни и по-равномерно разпределени върху площта на килима, докато по-новите образци се отличават с по-големите си орнаменти. Като многофункционален предмет, използван в обзавеждането на градските интериори в Пирот и в други сръбски градове, килимът се е превърнал във визуален символ на град Пирот, а с времето и в сръбски национален символ. Ето защо килими често се купуват като подарък за близки и роднини, за бизнес партньори в Сърбия или в чужбина. Пиротският килим е един от най-честно връчваните подаръци в протоколната дейност на сръбските официални власти в страната и зад граница.

За повече информация относно този елемент на нематериалното културно наследство на Сърбия, вж.: http://nkns.rs/en/popis-nkns/rug-making-pirot