Денят на Св. Георги в Сърбия

Наздравиците (zdravice, počašnice, nazdravice)
16/09/2021
Интервю с Н.Пр. г-н Желко Йович, посланик на Република Сърбия в Република България
23/09/2021
Денят на Св. Георги (Đurđevdan) в Сърбия
Област: Социални практики, ритуали и празнични събития;
Елемент, вписан в Националния регистър на нематериалното културно наследство на Република Сърбия

Денят на Св. Георги представлява значимо ритуално събитие – отбелязване на настъпването на пролетта, на новия плодороден сезон, както и на най-важната „слава“ деня на светеца-покровител на семейното огнище в Сърбия. Този пролетен празник се отбелязва веднъж в годината, на 6 май, под различни наименования (Đurđevdan, Đurđovdan, Ml’zigruda, Premlaz, Erdelezi), навред из сръбските земи. Гергьовден (Đurđevdan) е празник на събуждането на природата, като членовете на общността извършват различни обредни действия, чрез които силата на възродената природа, най-вече на новата раститечност, да се прехвърли върху добитъка, домашните птици и пчелите, върху посевите и лозята, за благоденствие, плодородие и просперитет на семейството и общността, за закрила на домашните животни и реколтата през настъпващата селскостопанска година. В навечерието на празника се извършват различни обреди, включващи събиране на растения, билки и цветя, които да се използват за храна на добитъка, за изплитане на венци и украсяване на домашните животни, на къщите и пчелните кошери. Хората измиват лицата си с вода, в която са били накиснати билки, за здраве и напредък, а младите се къпят в реката, особено на места близо до воденични колела, където улавят пръски вода, за да си ги отнесат у дома. С тази вода се замесват обредни хлябове, извършва се ритуалното Гергьовденско издояване на овцете – за пръв път през текущата година. От млякото, получено по този начин, общностите в Източна Сърбия приготвят „белмуж“ – традиционно пастирско ястие от неузряло сирене и царевично брашно, което е задължителен елемент от отбелязването на този пролетен празник.

За повече информация относно елементите на нематериалното културно наследство в Сърбия, влизащи в сложния обичай по отбелязване на Гергьовден, вж.: http://nkns.rs/en/popis-nkns/st-george-djurdjevdan http://nkns.rs/en/popis-nkns/prayer-st-georges-day-ritual-molitva-djurdjevdanski-obred http://nkns.rs/en/popis-nkns/belmuz-traditional-shepherd-dish-made-unripened-cheese-belmuzh http://nkns.rs/en/popis-nkns/saint-patrons-day