Наздравиците (zdravice, počašnice, nazdravice)

Tъкане на килими в Пирот
15/09/2021
Денят на Св. Георги в Сърбия
16/09/2021
Наздравиците (zdravice, počašnice, nazdravice)
Област: устни традиции и форми на изразяване; социални практики;
Елемент, вписан в Националния регистър на нематериалното културно наследство на Република Сърбия

 

Наздравиците (zdravice, počašnice, nazdravice) представляват емоционален публичен израз на най-добри пожелания по празнични поводи. Те са част от богатата обредност и устна традиция, като присъстват по цялата територия на Сърбия. Социалната практика на вдигане на наздравици се проявява на различни частни и публични събития, както и в обреди, свързани с годишния жизнен цикъл на членове на семейството и общността. Като правило, всички важни събития и сбирки – различни семейни празници, кръщенета, рождени дни, сватби, чествания на „слава“ (деня на светеца-покровител на рода), навършване на пълнолетие, дипломиране от училище или колеж и т.н. – започват с вдигане на наздравица. Участникът, натоварен с произнасянето на наздравицата (zdravičar), рецитира текста, като се обръща към домакина, рожденика или изобщо към лицето, станало повод за празника, към почетните гости и останалите участници в събитието, като им изказва най-добри пожелания за здраве, успехи и благоденствие. Наздравицата обикновено завършва с ритуално вдигане на чашата, бутилката или резбованата дървена бъклица (čutura) и отпиване от питието – обикновено šljivovica, традиционна сръбска сливова ракия, или вино. Вдигането на наздравицата изисква от изпълнителя високо развити ораторски или драматични умения, поради което тази социална практика представлява забележителен пример на самобитно човешко творчество. По време на произнасянето на текста, особено се ценят способността за импровизация и бързите, спонтанни реакции. Така например, при отбелязването на „слава“, на опитния в съставянето и произнасянето на наздравици гост се отрежда специална роля в празненството, тъй като се смята, че притежава познанията и уменията, за да изрази по най-убедителен начин благопожеланията за добруване и благоденствие на семейството и гостите. Нещо повече: наздравиците са част от публичните представления и прояви като народни фестивали и събори, като са включени в медийното представяне на различни фолклорни обичаи.

За повече информация по този елемент от нематериалното културно наследство на Сърбия вж.: http://nkns.rs/en/popis-nkns/toasts-pocasnice-nazdravice-zdravice