Интервю с Н.Пр. г-н Желко Йович, посланик на Република Сърбия в Република България

Денят на Св. Георги в Сърбия
16/09/2021
Изложба „Традиционни знания и практики: нематериалното културно наследство на Истрия в националните регистри и списъците на ЮНЕСКО“
24/09/2021
Интервю с Н.Пр. г-н Желко Йович
Посланик на Република Сърбия в Република България
Дни на нематериалното културно наследство на Сърбия, онлайн, 13-26 септември 2021.

 

 

България и Сърбия имат много сходства в техните културни наследства. Според Вас, какво трябва да се направи за укрепване на културния диалог между двете страни?

България и Сърбия имат много сходни черти между културните си наследства. Мога смело да кажа, че това са две съседни страни, неразривно свързани от множество вдъхновяващи културни връзки, от почти идентични традиции и обичаи. След две пълни години, през които живях тук, съм склонен да вярвам, че ние сме един народ от две различни нации.

Кой е Вашият любим елемент на НКН на Сърбия, който още не е вписан в Представителния списък на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на човечеството?

Както в Сърбия, така и в България има безбройни културни ценности и природни красоти, които заслужават да бъдат признати и включени в списъка на ЮНЕСКО. Като се има предвид, че подборът на елементите на нематериалното културно наследство не е просто въпрос на личен вкус и предпочитания, каквито всеки от нас има в определена посока, към определена епоха или стил, оставам избора и взимането на решение на професионалистите и институциите, каквито присъстват в значителен брой и в двете страни, и с които ние сме особено горди.

По какъв начин културата укрепва международните отношения на Сърбия?

Всяка сериозна държава основава външната си политика до голяма степен на своята култура, която я представя в най-добра и положителна светлина пред другите участници в международните отношения. В този смисъл е ясно, че страна като Сърбия, която от години насам следва балансирана външна политика, ориентирана към мир, регионален напредък и стабилност, и която има достойно за уважение културно наследство, както и голям брой млади и образовани хора, ангажирани в сферата на културата и изкуството, определено може да разчита на културата като един от главните й козове в съвременните международни отношения. Чрез нашата култура и традиции, ние показваме и доказваме нашата широта на мисленето, твърдата ни ангажираност с тези ценности, на които се основават съвременна Европа и просветеният свят.

Какви политики са нужни в региона на Югоизточна Европа за популяризиране на живото наследство и неговите ценности сред младите хора?

В допълнение към създаването на условия за младите хора да останат в региона, към осигуряването на пълна политическа стабилност, сигурност и икономически просперитет, едно от основните задължения на всички държави от Югоизточна Европа е да продължават интензивната работа за изграждане на инфраструктурни връзки, с които младите хора да получат възможност да пътуват, да се опознават взаимно и да се научат на зачитане на различията, на взаимна толерантност, както и да се убедят в предимствата на този регион, който се характеризира основно с природна красота, със споменатото многообразие на култури и традиции, които в различията помежду си представляват, всъщност, една плодотворна взаимна свързаност.