Изложба „Традиционни знания и практики: нематериалното културно наследство на Истрия в националните регистри и списъците на ЮНЕСКО“