Окото на Назър – амулет срещу уроки

Ритуалът „Ашуре“ в Турция
29/09/2021
Традиционно украсяване на великденски яйца с конец в Хърватия
11/11/2021

Изработка, практики и поверия, свързани с Назър Бончугю

(Окото на Назър – амулет срещу уроки)

Област: Традиционни занаяти – социални практики

Елемент, вписан в Националния регистър на нематериалното културно наследство на Турция

 

Назър Бончугю представлява ръчно изработено стъклено мънисто, широко използвано в Турция за предпазване от уроки. Мънистата се изработват от стъкло, разтопено в пещи и оформено с по-груби и по-фини железни инструменти така, че да наподобява око. Използват се като аксесоари или накити, като се смята, че имат положително въздействие върху ежедневния живот, особено в моменти като раждане на дете, обрязване или женитба. Стъкларството е традиционен поминък в някои градове в западните турски провинции, макар че вече се проявяват проблеми с предаването му между поколенията в контекста на отношенията майстор-чирак. Използването на стъкло в изработката на мънистата в Анадола води началото си от занаятчии, дошли в Измир от Египет, за да произвеждат мънистени гривнички за глезени и китки в Кемералтъ, Измир. Обучените от тези майстори местни турци развили производството на мъниста в съответствие със собствените си нужди. С появата на цветните стъкла, „окото“ започнало да се поставя на главата, за да предпазва носещия го срещу уроки. Производството на Окото на Назър продължава и днес с традиционни методи в село Гьорече, област Мендерес, и особено в село Назъркьой до Кемалпаша, Измир. Селото, наричано преди Курудере (Сух ручей) поради факта, че е разположено на брега на пресъхнало речно корито, впоследствие е преименувано Назъркьой с решение на Министерския съвет на Турция в чест на интензивното производство на мъниста срещу уроки.