Изработване на керамични съдове с ръчно грънчарско колело от остров Вели Иж

Изработване на традиционни украшения от креп-хартия в Хърватия
11/11/2021
Общо събрание на Регионалния Център
16/11/2021

Изработване на керамични съдове с ръчно грънчарско колело от остров Вели Иж

Област: Традиционни занаяти

Елемент, вписан в Националния регистър на НКН на Хърватия

 

Традиционното грънчарство от остров Вели Иж в област Задар е една от най-древните традиции в Хърватия. Изработването на керамични съдове с ръчно задвижвано грънчарско колело е архаична технология, известна от праисторически времена, най-вероятно достигнала до нас чрез предаването й в рамките на родове, опазили съответните познания. Някои археологически находки датират началото на този вид грънчарство на Балканите към 4 век пр.н.е. Използваната от грънчарите глина се добива на острова в близост до средищата на този занаят, като минава през няколко етапа на обработка, преди да бъде омесена ръчно или с помощта на прости инструменти.

Днес единствен носител на това изкуство е Ника Петрович Грилц, чийто баща Предраг Петрович спасява грънчарската техника от изчезване в края на 20 век. Ника популяризира и предава познанията си на широката общественост, обикновено чрез учебни работилници и изложби. Нещо повече – тя представя традиционното грънчарство в сферата на съвременното изкуства, което повишава обществената осведоменост за неговата стойност и възможните нови начини за интерпретиране на традицията. Ника изработва традиционни предмети на основата на традиционната грънчарска техника, като по този начин стимулира интерес сред младото поколение да се запознае по нов начин с традицията. Една част от представянето на тази традиция е насочена към туристи, като се радва на много добър прием.

През 2009 г. този вид грънчарство е обявен за елемент на нематериалната култура и вписан в Националния регистър на НКН. Оттогава се полагат допълнителни усилия за документиране и предаване между поколенията на тази техника като част от мерките за опазването на нематериалното наследство. Проектите и дейностите в тази насока получават финансова и логистична подкрепа на местно, както и на държавно равнище. Планирани са и някои допълнителни дейности, също в национален и международин контекст. Благодарение на проведените в последно време десетдневки за популяризиране на традиционното грънчарство от Вели Иж, то става все по-различимо като символ и белег за идентичност на острова и, както обяснява Ника, като колективна памет на предците, съхранена жива по този начин.