Изработване на керамични съдове с ръчно грънчарско колело от остров Вели Иж