Изработване на керамични съдове с ръчно грънчарско колело от остров Вели Иж

Изработване на традиционни украшения от креп-хартия в Хърватия
11/11/2021
Общо събрание на Регионалния Център
16/11/2021