Изработване на традиционни украшения от креп-хартия в Хърватия

Традиционно украсяване на великденски яйца с конец в Хърватия
11/11/2021
Изработване на керамични съдове с ръчно грънчарско колело от остров Вели Иж
11/11/2021