Изработване на традиционни украшения от креп-хартия в Хърватия

Традиционно украсяване на великденски яйца с конец в Хърватия
11/11/2021
Изработване на керамични съдове с ръчно грънчарско колело от остров Вели Иж
11/11/2021

Изработване на традиционни украшения от креп-хартия

Област: Традиционни занаяти

Елемент, вписан в Националния регистър на НКН на Хърватия

 

В североизточните и централните области на Хърватия, от далечни времена, а според учените – със сигурност от векове, е известна техниката на изработване на украшения от креп хартия. Изкуствени цветя и други видове украса – фигурки, гирлянди – се използват по различни поводи за декориране на всякакви предмети и вътрешни пространства. Типични примери са украсяването на дома за Коледа преди поставянето на самата коледна елха; украсяването на дървени и други кръстове покрай пътищата и в гробищните паркове, декорирането на местата за провеждане на различни празнични прояви като сватби, кръщенета и други битови или религиозни събития.

Наред с отделни носители, които съхраняват нужните познания в семейния си кръг, след вписването на това изкуство в Националния регистър на НКН през 2007 г., изработването на цветя от креп хартия се популяризира от музеи (напр. Музея на открито в Кумровец) и неправителствени организации. От 2019 г. насам, музеят „Магда и Луиза“ в Маджарево, чийто директор е Тибор Мартан – педагог и етнолог, организира специален фестивал на традиционните украшения, изработени от креп хартия, който се приема много добре както от местните хора, така и от гостите на селището от цяла Хърватия, включително представители на малцинствата. Идеята е да се разшири участието и на международно равнище. Фестивалът се ползва с подкрепата на местния образователен център (Отворен университет), Центъра за традиционна култура във Вараждин и Асоциацията на пенсионерите в град Нови Мароф. По този начин се осигурява жизнеността на традицията, така че елементът да достигне до най-широки кръгове от обществеността, като същевременно достави едно споделено преживяване на участниците. В края на Фестивала изработените украшения се показват пред публика; така всяка година се представят произведения на над 20 неправителствени организации и групи за ученическо предприемачество от Централна и Северна Хърватия. В допълнение към провежданите по време на Фестивала учебни работилници, целогодишно се изнасят леции, организират се изложби и рекламни събития, всички с цел повишаване на видимостта сред обществото.