Традиционно украсяване на великденски яйца с конец в Хърватия

Окото на Назър – амулет срещу уроки
29/09/2021
Изработване на традиционни украшения от креп-хартия в Хърватия
11/11/2021

Традиционно украсяване на великденски яйца с конец

Област: Традиционни занаяти

Елемент, вписан в Националния регистър на НКН на Хърватия

 

В източните области на Хървания е известна една специална техника, свързана с католическия обичай на украсяване на великденски яйца с конец. Съдържавието на яйцето се изсмуква, след което то се украсява с апликации от конец в различни цветове и мотиви. Най-често срещани са елементи с ромбоидна форма, като някой от цветовете отразяват тези на националния флаг като израз на етническа принадлежност. За разлика от сходни техники в някои други държави, конецът не се залепва върху яйцето, а се промушва през него и се увива около черупката му без какъвто и да било слепващ елемент.

В последно време се наблюдава спад в броя на носителите на тази традиция, така че усилията за нейното популяризиране чрез различни дейности се подкрепят на местно и държавно равнище. Неправителствената организация „Дружина“, ръководена от Манда Свирач, професор по етнология, мотивира носителите да продължат традицията, организирайки учебни работилници, образователни лектории и изложби в Източна Хърватия, но и на други места в страната и в чужбина. Едно от най-новите приложения на украсеното по този начин великденско яйце е да се подарява за спомен на участници в различни събития (експертни срещи, посещения в чужбина и пр.). Освен това излезе от печат книга с инструкции как се украсяват великденски яйца по традиционния способ, издадена и разпространявана по инициатива на проф. Свирач.

Вписването на тази традиция в Националния регистър през 2013 г. допринесе за повишаване на видимостта и значимостта на елемента пред широката общественост. Планирани са и допълнителни дейности, които ще се равиват и организират в бъдеще, така че младите поколения, посредством междупоколенческа комуникация, да усвоят успешно необходимите знания от представители на рода и общността, които все още поддържат традицията жива.