Общо събрание на Регионалния Център

Изработване на керамични съдове с ръчно грънчарско колело от остров Вели Иж
11/11/2021
Ръчни шевици от Кролевец, Украйна
22/11/2021