Милина – познания, умения, обичаи

Ръчни шевици от Кролевец, Украйна
22/11/2021
Техника на бродиране „Бяло върху бяло“ от Решетиловка, Украйна
22/11/2021