Проект „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“

Техника на бродиране „Бяло върху бяло“ от Решетиловка, Украйна
22/11/2021
Проект „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“
08/12/2021

Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО изпълнява проект със заглавие „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“ с финансиране по програма „Творческо развитие“ на Национален фонд „Култура“.

Семинарът цели да адресира нови полета в дейността на музеите и да даде възможност за придобиване на нови знания и умения за представянето и интерпретирането на живите наследства пред музейната публика, както в реална, така и във виртуална среда, използването на нови информационни технологии за създаване на дигитално съдържание и валоризирането на тези дейности от музеите.

Проектът включва обучителен онлайн семинар в рамките на 6 седмици, 8 модула и 2 практически срещи, които ще започнат от началото на февруари и ще продължат до средата на март 2022 г.

Темите, които ще бъдат разгледани по време на обучението са: Политика и стратегически приоритети в дейността на ЮНЕСКО за опазване на живите наследства; Живите наследства и музеите; Интерпретиране на живите наследства в музеите; Интерпретиране на живите наследства – практически аспекти; Аудиовизуална антропология; Иновативна лаборатория в музея; Дигитална стратегия на музея; Управление на интелектуалната собственост в музеите.

Обучението е безплатно и регистрацията е задължителна:

Проект „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“

Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО изпълнява проект със заглавие „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“ с […]

Успешно приключи и последната практическа сесия от обучението

Успешно приключи и последната практическа сесия от обучителния онлайн семинар по проект „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“ с финансиране по програма „Творческо развитие“ […]

Обучението по проект „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“ приключи успешно

51 участници от над 20 институции – музеи и галерии от цяла България, преминаха онлайн обучение, организирано от Регионалния Център по проект „Представяне и интерпретиране на […]