Проект „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“

Техника на бродиране „Бяло върху бяло“ от Решетиловка, Украйна
22/11/2021
Проект „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“
08/12/2021