Проект „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“

Проект „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“
07/12/2021
Весели празници!
15/12/2021

Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО изпълнява проект със заглавие „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“ с финансиране по програма „Творческо развитие“ на Национален фонд „Култура“.

Семинарът цели да адресира нови полета в дейността на музеите и да даде възможност за придобиване на нови знания и умения за представянето и интерпретирането на живите наследства пред музейната публика, както в реална, така и във виртуална среда, използването на нови информационни технологии за създаване на дигитално съдържание и валоризирането на тези дейности от музеите.

Проектът включва обучителен онлайн семинар в рамките на 6 седмици, 8 модула и 2 практически срещи, които ще започнат от началото на февруари и ще продължат до средата на март 2022 г.

Онлайн формуляр за записване