Покана за набиране на текстове за списание „Живи наследства“