Ирена Тодорова: Културата в България е в риск без централизирана държавна политика