Успешно приключи и последната практическа сесия от обучението