Успешно приключи и последната практическа сесия от обучението

Кръгла маса за отбеляването на 1 март в Румъния, Северна Македония, България и Република Молдова
01/03/2022
Информационни сесии – Механизмът за отпускане на международна помощ (IA)
16/03/2022