Успешно приключи и последната практическа сесия от обучението

Кръгла маса за отбеляването на 1 март в Румъния, Северна Македония, България и Република Молдова
01/03/2022
Информационни сесии – Механизмът за отпускане на международна помощ (IA)
16/03/2022

Успешно приключи и последната практическа сесия от обучителния онлайн семинар по проект „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“ с финансиране по програма „Творческо развитие“ на Национален фонд „Култура“.

Всички материали от обучението /презентации и видеа/ съвсем скоро ще бъдат достъпни в YouTube канала и на сайта на Регионален Център София – ЮНЕСКО.