Информационни сесии – Механизмът за отпускане на международна помощ (IA)

Успешно приключи и последната практическа сесия от обучението
11/03/2022
Обучението по проект „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“ приключи успешно
23/03/2022

Механизмът за отпускане на международна помощ (IA) е в основата на Конвенцията от 2003 година, тъй като представа ефективен и устойчив план за опазване на нематериалното културно наследство (НКН). Механизмът за международна помощ (IA) предоставя специални ресурси за държавите-страни по Конвенцията, които могат да бъдат използвани за изпълнение на широк спектър от проекти като програми, проекти и дейности, посветени на опазването на НКН, инвентаризацияна НКН в общността, повишаване на осведомеността, специфични знания за опазване на НКН при извънредни ситуации, обучение на местни експерти и развитие на инфраструктурата, както и много други.

Поради пандемията  COVID-19,  броят на молбите за международна помощ по Конвенцията от 2003 година значително намаля през последните две години. За да стимулира използването на този механизъм, когато ограниченията започнат да отпадат, отделът  за живи наследства към ЮНЕСКО организира три информационни сесии, за да представи целите на механизма за международна помощ, както и начините и процесите за кандидатстване във фонда. Наскоро разработеният инструментариум също ще бъде представен на участниците.

 

Тези три информационни сесии ще се проведат в края на март и са отворени за всички заинтересовани страни, ангажирани в областта на опазването на нематериалното културно наследство. За да участвате, моля, регистрирайте се в една от следните сесии:

 

  • За Азиатско-тихоокеанския регион: 22 март 2022 г. от 9:00 до 11:00 ч. (средно европейско време ,Париж). Ще има превод на френски и английски език.
  • За региона на Латинска Америка и Карибите: 24 март 2022 г. от 15:30 до 17:30 ч. (средно европейско време, Париж). Ще има устен превод на английски и испански език.
  • За регионите на Африка, Араб и Централна и Източна Европа: 29 март 2022 г. от 10:00 до 12:00 ч. (средно европейско време, Париж). Ще има превод на френски и английски език.

Не се колебайте да се включите в опазването на вашето живо наследство чрез механизма за международна помощ (IA).

Още: https://ich.unesco.org/…/three-information-sessions…