Информационни сесии – Механизмът за отпускане на международна помощ (IA)