Информационни сесии – Механизмът за отпускане на международна помощ (IA)

Успешно приключи и последната практическа сесия от обучението
11/03/2022
Обучението по проект „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“ приключи успешно
23/03/2022