Обучението по проект „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“ приключи успешно

Информационни сесии – Механизмът за отпускане на международна помощ (IA)
16/03/2022
Изложбата „Пътешествие из живите традиции. Нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа“ гостува в Пловдив
12/04/2022