Обучението по проект „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“ приключи успешно

Информационни сесии – Механизмът за отпускане на международна помощ (IA)
16/03/2022
Изложбата „Пътешествие из живите традиции. Нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа“ гостува в Пловдив
12/04/2022

51 участници от над 20 институции – музеи и галерии от цяла България, преминаха онлайн обучение, организирано от Регионалния Център по проект „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“ с финансиране по програма „Творческо развитие“ на Национален фонд „Култура“.

Музейните специалисти имаха възможността, в рамките на 6 седмици, 8 модула  и 2 практически срещи, да увеличат своите познания относно представянето и интерпретирането на живите наследства пред музейната публика, използването на нови информационни технологии за създаване на дигитално съдържание и валоризирането на тези дейности.

Специалистите от музеите оцениха много положително проведеното обучение (много висока оценка дават 75% и висока оценка – 25%) и потвърждават тази оценка с желание Регионалния Център да положи основа на мрежа от съмишленици, която да се активира периодично и да организира подобни бъдещи обучения и семинари.