Обучението по проект „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“ приключи успешно