Изложбата „Пътешествие из живите традиции. Нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа“ гостува в Пловдив

Обучението по проект „Представяне и интерпретиране на живите наследства в музеите“ приключи успешно
23/03/2022
Обучителен семинар „Разработване на планове за опазване на нематериалното културно наследство в Сърбия“
19/05/2022