Обучителен семинар „Разработване на планове за опазване на нематериалното културно наследство в Сърбия“

Изложбата „Пътешествие из живите традиции. Нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа“ гостува в Пловдив
12/04/2022
Студентска фотографска изложба „Живи наследства“ в Галерия на открито градина „Кристал“
13/06/2022

СЕМИНАР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ
„Разработване на планове за опазване на нематериалното културно наследство в Сърбия“
23-26 май 2022

Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, съвместно с Центъра за намеатериално културно наследство на Сърбия към Етнографския музей в Белград и с подкрепата на сръбското Министерство на културата и медиите, организират семинар за изграждане на капацитет на национално ниво в Сърбия, съгласно глобалната рамкова стратегия на ЮНЕСКО за изграждане на капацитет в областта на нематериалното културно наследство. Семинарът ще се проведе в периода от 23 до 26 Май 2022 година.
Обучението на национално ниво е съобразено със спецификите на Сърбия, като страна домакин и ще бъде водено от двама обучени фасилитатори от европейската мрежа на ЮНЕСКО – г-жа Велика Стойкова Серафимовска и г-жа Тамара Николич Дерич.
Основните теми, които ще се разгърнат в обучението са следните: въведение в ключовите концепции на Конвенция 2003 г. и на етичните принципи; включване на различните заинтересовани страни с акцент върху участието на общностите, чрез което се разкрива степента на разбиране, необходима за разработване на планове за опазване на НКН; въведение в плановете за опазване на НКН, съобразно Конвенцията от 2003 година с фокус върху ролята на общностите при инвентаризиране на НКН, с цел опазване на НКН; взаимовръзката между опазване на нематериалното културно наследство и целите за устойчиво развитие и практическите стратегии и примери за най-добри практики при разработване на конкретни компетенции в областта на планиране на мерки за опазване на НКН.
Обучението започва в понеделник, 23 май, в залата на Етнографски музей в Белград.