Две събития в София на тема „Живи наследства във формалното и неформално образование“

Студентска фотографска изложба „Живи наследства“ в Галерия на открито градина „Кристал“
13/06/2022
Представяне на списание „Живи наследства“ в Пловдив
02/11/2022