Две събития в София на тема „Живи наследства във формалното и неформално образование“