Представяне на списание „Живи наследства“ в Пловдив