Покана за набиране на текстове за списание „ЖИВИ НАСЛЕДСТВА“ -брой 8-9/2023