Информационна сесия относно процеса по акредитация на неправителствени организации