Семинарът „Документиране и представяне на нематериалното културно наследство“ започва тази седмица

Интервю на Ирена Тодорова за Tribune.bg
20/03/2023
Семинар „Опазване на живи наследства и устойчиво развитие“ в Гърция
05/05/2023