Семинарът „Документиране и представяне на нематериалното културно наследство“ започва тази седмица