Семинар „Опазване на живи наследства и устойчиво развитие“ в Гърция

Семинарът „Документиране и представяне на нематериалното културно наследство“ започва тази седмица
24/04/2023
20 години Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство 2003-2023
31/05/2023