Семинар „Опазване на живи наследства и устойчиво развитие“ в Гърция