Представяне на проект „Живото наследство на традиционната българска кухня“ в Пловдив

17-та годишна среща на експертната мрежа по нематериално културно наследство в Югоизточна Европа
21/06/2023
Представяне на проект „Живото наследство на традиционната българска кухня“ в Перник
21/06/2023