Представители на категория 2 центрове на ЮНЕСКО посетиха Пловдив