Представители на категория 2 центрове на ЮНЕСКО посетиха Пловдив

Единадесета координационна среща на категория 2 центрове за нематериално културно наследство
22/08/2023
Укрепване на глобалната мрежата на фасилитатори на ЮНЕСКО: Обучителен семинар за нови фасилитатори от Европа и Северна Америка
23/10/2023