Укрепване на глобалната мрежата на фасилитатори на ЮНЕСКО: Обучителен семинар за нови фасилитатори от Европа и Северна Америка

Представители на категория 2 центрове на ЮНЕСКО посетиха Пловдив
11/09/2023
Споразумението за нов 8-годишен мандат бе подписано в рамките на 42-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО в Париж
29/11/2023