Споразумението за нов 8-годишен мандат бе подписано в рамките на 42-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО в Париж

Укрепване на глобалната мрежата на фасилитатори на ЮНЕСКО: Обучителен семинар за нови фасилитатори от Европа и Северна Америка
23/10/2023
Покана за набиране на текстове за списание „Живи наследства“ – брой 11-12/2024
05/12/2023