Покана за набиране на текстове за списание „Живи наследства“ – брой 11-12/2024

Споразумението за нов 8-годишен мандат бе подписано в рамките на 42-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО в Париж
29/11/2023
Интервю с Велика Стойкова-Серафимовска
06/12/2023