Включване на нематериалното културно наследство в образованието – споделяне на опит и нови перспективи

Нови вписани елементи в ЮНЕСКО
19/12/2023
Световна конференция за образование в областта на културата и изкуствата
20/02/2024