10-та годишна среща на мрежатa от експерти по нематериално културно наследство в Югоизточна Европа – 14-15 юни – Брач, Хърватия

16-та Национална Среща – Семинар на Национална Секция на CIOFF ® България в гр. Велико Търново, 27 февруари 2016г.
12/12/2017
ГОДИШНА СРЕЩА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ – 19.04.2016 г.
12/12/2017