Годишна експертна среща по нематериално културно наследство в Югоизточна Европа – 27-28 май 2013 г., гр. София

Общо събрание 2015 г.
20/01/2016
Конкурс и изложба „Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя роден край”, София, 1 декември 2014 г.
20/01/2016