Годишна среща на категория 2 центровете за нематериално културно наследство, Гуейян, 6-8 юли 2015 г.