Годишна среща на категория 2 центровете за нематериално културно наследство, Гуейян, 6-8 юли 2015 г.

Семинар в Тирана, Албания, 14-18 септември 2015 г.
13/01/2016
Международен фестивал на Eтнографския филм, София, 11-16 май 2015 г.
20/01/2016