България е избрана за държава-членка на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство – 4 юни 2014 г.