Kонференция „Интелектуална собственост, нематериално културно наследство и традиционна медицина”, София, 23-24 април 2015 г.