Общо събрание 2014 г.

Семинар „Локални политики за локално наследство”, Рударци, България, 13-14 януари 2014 г.
20/01/2016
Работна среща за повишаване на капацитета на обучители от Източна Европа и Централна Азия, София, 23-26 септември 2014 г.
12/12/2017