Общо събрание 2015 г.

Експертна среща „Нематериално културно наследство и многообразието на форми на културно изразяване: синергия и координация между Конвенциите на ЮНЕСКО от 2003 г. и от 2005 г.”, Венеция, 18-19 юни 2015 г.
20/01/2016
Изложба „Багри от вековете: Старинни шевици от Софийско ” 12 до 28 декември 2013 г., гр. София
20/01/2016