Панелна дискусия и семинар – 20-24.09.2016г. – Загреб, Хърватия

ГОДИШНА СРЕЩА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ – 19.04.2016 г.
12/12/2017
Кръгла маса „Между видимото и невидимото: Нематериалното културно наследство и музеи“
12/12/2017