Участие на Бистришките баби в международен концерт, организиран от ЮНЕСКО – 18 март 2013 г., гр. Париж, Франция

Общо събрание 2015 г.
20/01/2016
Конкурс и изложба „Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя роден край”, София, 1 декември 2014 г.
20/01/2016