Фото изложба „60 години България в ЮНЕСКО“

Семинар за ключовите концепции и прилагането на Конвенцията за опазване на нематериално културно наследство (2003) на национално ниво – Скопие, 11.04-15.04.2016г.
12/12/2017
Международна научна конференция – Велико Търново – 22-24.07.2016г.
12/12/2017