Наградените участници в конкурса Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя роден край – 10.10.2014 г. , София

Работна среща за повишаване на капацитета на обучители от Източна Европа и Централна Азия, София, 23-26 септември 2014 г.
12/12/2017
България е избрана за държава-членка на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство – 4 юни 2014 г.
12/12/2017