Работна среща за повишаване на капацитета на обучители от Източна Европа и Централна Азия, София, 23-26 септември 2014 г.

Общо събрание 2014 г.
12/12/2017
Семинар за повишаване на капацитета за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, София, 13-17 октомври 2014 г.
12/12/2017