Кръгла маса „Между видимото и невидимото: Нематериалното културно наследство и музеи“

Панелна дискусия и семинар – 20-24.09.2016г. – Загреб, Хърватия
12/12/2017
Семинар за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. – 13-17 юни 2016г. в Букурещ, Румъния – Workshop-13-17 June 2016 in Bucharest, Romania
12/12/2017