Университет по библиотекознание и информационни технологии

Откриване – Гранд хотел София
12/01/2016
Кръгла маса „Националните култури на Балканите: част от едно цяло”, София, 19 ноември 2015 г.
13/01/2016