Семинар за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. – 13-17 юни 2016г. в Букурещ, Румъния – Workshop-13-17 June 2016 in Bucharest, Romania

Кръгла маса „Между видимото и невидимото: Нематериалното културно наследство и музеи“
12/12/2017
Семинар за ключовите концепции и прилагането на Конвенцията за опазване на нематериално културно наследство (2003) на национално ниво – Скопие, 11.04-15.04.2016г.
12/12/2017