Семинар за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. – 13-17 юни 2016г. в Букурещ, Румъния – Workshop-13-17 June 2016 in Bucharest, Romania