Семинар за ключовите концепции и прилагането на Конвенцията за опазване на нематериално културно наследство (2003) на национално ниво – Скопие, 11.04-15.04.2016г.